لطفا در قسمت موضوع, عبارت “تنظیم مقاله به فرمت ژورنال” را قید بفرمایید.