خدمات گروه ویراستاری شامل موارد زیر هستند:

تیم ویراستاری دپارتمان زبان انگلیسی لیمون داک خدمات ویراستاری مقالات انگلیسی، فاسی، پایان نامه و تنظیم مقاله به فرمت ژورنال های خارجی و داخلی را انجام می دهد. شما میتوانید با کلیک کردن روی هرکدام وارد بخش مربوطه شده و سفارشتان را ارسال نمایید.