به نکات زیر توجه کنید:

 • تعیین قیمت‌ برای  سفارشات شما در دپارتمان زبان انگلیسی لیمون داک رایگان بوده و در کوتاهترین زمان توسط یکی از کارشناسان پشتیبانی سایت انجام می‌شود.
 • قیمت های زیر برای متن های عمومی است.
 • تخفیف ویژه روی تمام سفارشات اعمال شده است که در لیست قیمت زیر محاسبه و اعمال شده است.
 • در هیچ کدام از خدمات اراده شده ی بخش ترجمه ی دپارتمان لیمون داک، ترجمه ی ماشینی به کار گرفته نمیشود.
 • در صورتی که رضایت کاربر از کیفیت ترجمه جلب نشود، مترجم دیگری سفارش کاربر را انجام خواهد داد.

نوع سفارش: ترجمه انگلیسی به فارسی

***
عمومی
تخصصی برنزی
تخصصی نقره ای
تخصصی طلایی
قیمت هر کلمه
20 تومان
30 تومان
50 تومان
70 تومان
تخفیف
30%
30%
30%
30%
تحویل بخش به بخش
خیر
بله
بله
بله
بررسی با  Grammarly
خیر
خیر
بله
بله
موارد کاربرد
 •   متون عمومی
 •  پروژه دانشجویی
 • ترجمه کتاب عمومی
 • متون تخصصی
 • مقالات علمی
 • پایان نامه
 • شرکتی، تجاری
 • ترجمه کتاب تخصصی
 • اسناد سازمانی

نوع سفارش: ترجمه فارسی به انگلیسی

***
عمومی
تخصصی برنزی
تخصصی نقره ای
تخصصی طلایی
قیمت هر کلمه
40 تومان
60 تومان
100تومان
140 تومان
تخفیف
30%
30%
30%
30%
تحویل بخش به بخش
خیر
بله
بله
بله
بررسی با  Grammarly
خیر
خیر
بله
بله
موارد کاربرد
 • متون عمومی
 • پروژه دانشجویی
 • ترجمه کتاب عمومی
 • متون تخصصی
 • مقالات علمی
 • پایان نامه
 • شرکتی، تجاری
 • ترجمه کتاب تخصصی
 • اسناد سازمانی

نوع سفارش: ویراستاری تخصصی

***
عمومی
تخصصی برنزی
تخصصی نقره ای
تخصصی طلایی
قیمت هر کلمه
20 تومان
30 تومان
50 تومان
70تومان
تخفیف
20%
20%
20%
20%
تحویل بخش به بخش
خیر
بله
بله
بله
بررسی با Grammarly
بله
بله
بله
بله
شامل
 • تنظیم فونت و سایز تمام بخش ها
 • غلط های گرامری و املایی
 • کیفیت عمومی+
 • برطرف کردن خطاهای دستوری
 • انتخاب کلمات مناسب معادل
 • کوتاه کردن جملات
 • کیفیت برنزی+
 • مرور منابع و پاورقی
 • حذف مطالب تکراری
 • تنظیم به فرمت ژورنال
 • کیفیت نقره ای+
 • پایان نامه
 • مقاله
 • مرور منابع و پاورقی
 • حذف مطالب تکراری

 

نوع سفارش: پارافریز تخصصی

***
عمومی
تخصصی برنزی
تخصصی نقره ای
تخصصی طلایی
قیمت هر کلمه
20 تومان
30 تومان
50 تومان
70تومان
تخفیف
20%
20%
20%
20%
تحویل بخش به بخش
خیر
بله
بله
بله
بررسی با Grammarly
خیر
خیر
بله
بله
تنظیم به فرمت مقاله
خیر
خیر
بله
بله
شامل
 • متون عمومی

 

 • تحقیق دانشجویی
 • کتاب عمومی
 • متون تخصصی
 • پایان نامه
 • کتاب تخصصی
 • کیفیت نقره ای+
 • اسناد سازمانی و مقالات isi

 

از طریق چت آنلاین با پشتیبان لیمون داک در ارتباط باشید